Provincie Noord-Holland sponsor Landbouwshow

Landbouw is een belangrijke pijler onder de Noord-Hollandse economie. De grote waarde van de agrarische sector ligt niet alleen in de economische waarde voor de regio, maar zeker ook bij de factoren landschap en natuur, die weer invloed hebben op het toerisme. De Landbouwshow in Opmeer toont deze waarden in volle breedte en veelzijdigheid, ieder jaar weer, op de eerste maandag van augustus op evenemententerrein De Weyver. Gedeputeerde Landbouw & Visserij van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “De Landbouwshow in Opmeer is een prachtige etalage voor onze landbouwsector en het kwalitatief hoogwaardige voedsel dat in Noord-Holland wordt geproduceerd. De provincie wil dit evenement daarom ook de komende drie jaar sponsoren.”
Verschillende vormen van de veehouderij tonen hier hun dieren en regionale telers stellen hier hun producten ten toon, in combinatie met vele elementen van de paardensport en nog veel meer. Mede door de ondersteuning van de provincie kan de organisatie van de Landbouwshow een dag aanbieden die voor jong en oud een grote variëteit biedt aan vermaak, landbouwkennis en cultuur.