Op de Landbouwshow Opmeer vindt u ook heel wat schapen en een schapenkeuring.

Historie Schapen

Nederland heeft een lange geschiedenis voor wat betreft de schapenfokkerij. Op ongeveer 20.000 bedrijven worden bijna 1,5 miljoen schapen gehouden. Gespecialiseerde schapenbedrijven hebben meer dan 300 ooien.

De meeste schapen worden als tweede tak gehouden op melkveehouderijbedrijven, waarbij de ooien aflammeren in het voorjaar. De fokkerij, vermeerdering en slachtlamproductie vinden hoofdzakelijk geïntegreerd binnen de bedrijven plaats.De schapen worden voornamelijk gehouden voor de vleesproductie. De winstgevendheid van de schapenhouderij wordt bepaald door de lammerenproductie, groeisnelheid en slachtkwaliteit.

De laatste decennia hebben de schapenhouders veel geld in onderzoek geïnvesteerd, teneinde de winstgevendheid van hun bedrijf te verbeteren.Door genetisch hoogwaardige rammen in te zetten is grote vooruitgang geboekt in de functionele exterieurkenmerken en de karkassamenstelling. In het verleden lag de nadruk op vlees- en wolproductie, tegenwoordig is het hoofddoel de verkoop van slachtlammeren van een constante, hoge kwaliteit

Rassen in Opmeer

Texelaars

De schapenpopulatie bestaat voor 70% uit zuivere Texelaars, 25% uit kruisingsproducten en 5% uit andere volbloed schapen, zoals het Fries en Zeeuws melkschaap, en het Zwartbles schaap. De Texelaar is het resultaat van kruisingen van inheemse polderschapen in het begin van deze eeuw met verschillende Engelse rassen, zoals de Leicester, de Wensleydale en de Lincoln. Toen de kruisingen niet meer voldeden aan de eisen, is een aantal fokkers een eigen soort schaap gaan fokken. Het resultaat was een groot, snelgroeiend en wolrijk schaap. Dankzij een effectieve selectie is de huidige Texelaar ontwikkeld tot een schapenras met een uitstekende vleeskwaliteit. Hierdoor is de Texelaar steeds populairder geworden bij de schapenhouders. De Texelaar ram wordt zowel gebruikt voor de zuivere Texelaar fokkerij als voor verschillende kruisingsfokprogramma’s.

Website: www.texelsheep.nl/

Blauwe Texelaar

De Blauwe Texelaar is een zwaar vleesschaap met een zeer goede bespiering over het hele lichaam. De Blauwe Texelaar is massaal balkvormig en ruim van bouw. Streefgetallen op volwassen leeftijd zijn bij de rammen 100 kg levend gewicht en 72 cm schofthoogte. Bij de ooien is dit 80 kg levend gewicht en 68 cm schofthoogte. Dit alles in harmonie met het gehele dier. De Blauwe Texelaar heeft zeer goede slachtkwaliteiten met een aanhoudpercentage van minimaal 55% en een optimale vetbedekking. De Blauwe Texelaar ram heeft het vermogen om vanaf halfjarige leeftijd vlot te dekken en bevruchten. Hij heeft verder een mannelijke uitstraling. De Blauwe Texelaar ooi heeft het vermogen om vanaf 1 jarige leeftijd jaarlijks af te lammen. Streefwaarden is een productie van de 1 jarige ooien van gemiddeld 1,4 lam en bij de oudere ooien ieder jaar 2 lammeren. De Blauwe Texelaar onderscheidt zich in kleur vacht ten opzichte van haar witte soortgenoten, maar er is meer. Het zijn evenredig ruim ontwikkelde dieren met goede vleesaanleg, over het algemeen goed beenwerk en qua karakter iets levendiger (lees: ondeugender). Ze hebben een goede vruchtbaarheid en melkgift, maar wat het meest aanspreekt is toch de kleur.

Website: www.stamboekblauwetexelaars.nl/

De Hampshire Down

Het ras is om zijn soberheid, zeer sterk beenwerk en goede productie-eigenschappen ook buiten de grenzen van Engeland zeer gewild en is één van de meest verspreid voorkomende schapenrassen ter wereld, de Hampshire Down heeft zich met succes aan meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden heden weten aan te passen en gedijt zowel op weide als op bouwland.

De Hampshire Down is een laagbenig, geblokt, lang en ruim bespierd vlees-wolschaap. De wolgroei strekt zich uit tot voorhoofd en wangen en aan de benen tot de voorknie en het spronggewricht. De wol is roomwit tot crèmekleurig. De neus, oogranden, oren, knieën en het ondergedeelte van de benen zijn zeer donkerbruin tot bijna diepzwart behaard.

Het hoofd is zwaar maar vrij lang met een bol neusprofiel. De ogen hebben een zachte, liefdevolle maar toch oplettende en expressieve uitdrukking. De oren staan horizontaal aan het hoofd. De nek is relatief kort en krachtig. Het hoofd wordt iets boven de geleidelijk aflopende en goed aansluitende schouders gedragen. De borst is diep en gemiddeld breed, de ribben goed gewelfd, de flanken vol en de rug breed, lang en sterk. De middenhand is ruim en diep. Door een volle lendenpartij is de achterhand ruim. Het beenwerk is relatief kort, krachtig en recht maar goed uit elkaar onder het dier geplaatst en voorzien van sterke koten. Het kruis is vlak en breed, de staartinplant hoog, de staartdikte gemiddeld. De dijen zijn vol en goed bevleesd. De huid is roze en soepel, zonder donkere vlekken.

De Hampshire Down Vereniging Nederland telt plm. 350 leden en houdt zich bezig met de raszuivere fok. Regelmatig bezoeken Nederlandse fokkers Engelse collega’s om ervaringen uit te wisselen. De afgelopen jaren zijn rammen, lammeren van toprammen drachtige ooien geïmporteerd om hier te lande voor bloed-verversing en rasverbetering te zorgen. Dat dit laatste ook bereikt wordt is door Engelse keurmeesters, die op de nationale keuringen eigen verenigingsdagen de Nederlandse fokresultaten beoordelen, al meerdere malen bevestigd.

website: www.hampshiredown-nederland.nl

Dassenkop Texelaars

Vanaf 1991 kennen we de Dassenkop Texelaar. Het is ontstaan door een erfelijke verandering in het kleurpatroon van de Blauwe Texelaar. De Dassenkop Texelaar is een volwaardig onderdeel van het stamboek. Dassenkop Texelaars zijn merendeels zwart, maar hebben een witte buik, een witte spiegel (bilnaad) en een witte onderkin die als witte streep kan doorlopen naar de buik. Ook de binnenzijde van de staart en oren is wit. In de lengterichting boven de ogen lopen over de zwarte kop twee witte strepen die van lengte kunnen variëren. De poten zijn bruin met aan de buitenzijde een zwarte streep.

Het stamboek stelt als doel het verbeteren en zo zuiver mogelijk houden van Blauwe en Dassenkop Texelaars.

Gotland Pelsschapen

De van oorsprong Zweedse Gotland Pelsschapen kunnen, als één van de weinige schapenrassen, gezien worden als een driedubbeldoel schaap.
Het Gotlandpelsschaap, afkomstig van het Zweedse eiland Gotland wat ligt in de Oostzee. Ze leveren prachtige zijdeachtige wol, mager vlees met een lichte wildsmaak, maar staan vooral bekend om hun pels, die – na een uitgebreid looiproces – verwerkt kan worden tot unieke kledingstukken.
Rasbeschrijving
Het Gotlandpels schaap is een typisch kortstaart landras met zwarte poten en kop, soms met een bles en zonder horens. De lammeren worden zwart geboren. De gekrulde vacht varieert van lichtgrijs tot zwart, en is het liefst egaal van kleur. Het zijn goede moeders die gemakkelijk aflammeren. De schapen worden twee keer per jaar geschoren om te voorkomen dat de vacht gaat vervilten. De winterwol is geschikt voor het vilten, de zomerwol is zachter en wordt gebruikt om mee te spinnen.
Het zijn oersterke, bewegelijke dieren met een elegante uitstraling en een vriendelijk en nieuwsgierig karakter.