Op de eerste maandag van augustus kunt u weer genieten van onze rundveekeuring in Opmeer.

De organisatie slaagt er ieder jaar weer in een volwaardige keuring neer te zetten. De voorselectie doet daarvoor uitstekend werk.

Wij zijn als bestuur van Opmeer zijn dan ook zeer dankbaar aan hen en waarderen de enorme inzet van alle vrijwilligers en betrokkenen die bijdragen aan deze fantastische keuring voor koeien en kalveren. De gebruikelijke rubriek “hoge levensproductie” is ook dit jaar weer aanwezig zoals we die al jaren kennen.

Dat blijft een schitterende klasse; oudere koeien met een hoge levensproduktie en nog steeds begaafd met een fraai exterieur. Zoals we dat zelf als veehouder graag zien en ook zo graag willen uitdragen naar buiten toe voor de toeschouwer en publiciteit.

Een “Aanmoedigingsprijs” en beste bedrijfscollectie plus schoonste geheel zijn bij de kalverenkeuring debijzondere prijzen. Bovendien winnen alle kinderen die met een kalf in de ring lopen een herinneringsprijs.

Mooie prijzen zijn er weer te verdelen, zoals:

Beste bedrijfscollectie en schoonste geheel, Zilver kaasdrager, beste hoogproduktieve koe en de koe met de beste uier!