Provincie Noord-Holland licht herinrichting A.C. de Graafweg (N241) toe op de Landbouwshow

De A.C. de Graafweg (N241) nadert het eind van haar levensduur. De weg kenmerkt zich door een 12 kilometer lange, vrij smalle, weg met veel verkeer en een flink aantal directe wegaansluitingen c.q. uitritten. De A.C. de Graafweg is een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 80 km per uur. Met de herinrichting van de N241 A.C. de Graafweg wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De herinrichting is noodzakelijk vanwege levensduur, maar zeker ook gezien de eisen die nu en in de toekomst aan de weg worden gesteld.
Hoofdsponsor Provincie Noord-Holland staat dit jaar met een informatiestand over de herinrichting op de Landbouwshow. Hier kunt u informatie inwinnen over het werktraject en direct uw vragen aan de medewerkers stellen. Ze praten u zo informeel bij in hun stand op het Provincie Noord-Holland plein over de huidige stand van zaken, de toekomstige plannen en de verwachte planning. U komt toch ook even langs?