In verband met het verwachte warme weer voor a.s. maandag 6 augustus heeft het bestuur van de Landbouwshow besloten om gepaste maatregelen te nemen ter bescherming van mens en dier. De maatregelen die genomen worden zijn de volgende. Het veld van het terrein wordt deze week meerdere malen beregend om een goede kwaliteit ondergrond te krijgen voor de paarden die daardoor niet op een harde ondergrond hun concours hoeven te rijden. Er is een rookverbod uitgevaardigd op het koeien- en schapenterrein i.v.m. het brandgevaar die daar door losliggend stro is. Overal op het terrein is voldoende water en schaduw voor mens en dier. De dieren zullen voldoende water kunnen drinken en voor het publiek zullen meerdere watertappunten gecreëerd worden, samen met meer schaduwplekken dan andere jaren voor datzelfde publiek. De prijsuitreiking van koeien- en schapenkeuringen gebeurt op het eigen keuringsterrein en niet in de hoofdring. Die prijsuitreiking gebeurt ook eerder om de ergste warmte te ontlopen. Hier moeten de bezoekers rekening mee houden. Schapen en koeien zullen iets eerder het terrein verlaten. Er is derhalve dan ook geen rundveedefilé dit jaar. Er wordt nog gezocht naar een alternatieve activiteit op dat moment van de dag, maar daar zijn mogelijkheden genoeg voor.
Iedereen mag er van uit gaan dat het dierwelzijn tijdens de 109e editie van de Landbouwshow voorop staat. En niet te vergeten het welzijn van deelnemers en publiek. Ondanks de verwachte voorspellingen op een warme dag is het bestuur er van overtuigd dat het een prachtige dag wordt met het programma dat we hebben.