Dit jaar is er geen Landbouwshow Opmeer. Maar toch, eens per jaar, tijdens Landbouwshow Opmeer wordt het ‘Landbouwshow schilderij’ voor een jaar uitgeleend aan een persoon, instelling of bedrijf met affiniteit voor de Landbouwshow of iemand die iets kan betekenen voor het evenement. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft het schilderij door de Covid-19 gebeurtenissen, twee jaar mogen bekijken. Dit jaar overhandigden Landbouwshow voorzitter Wim Staal en penningmeester Gerdien Boerma-Van Dolder het kunstwerk aan de nieuwe burgemeester van Opmeer Gerard van den Hengel, door de omstandigheden niet tijdens de Landbouwshow, maar nu in het gemeentehuis.

Het schilderij is in 1993 gemaakt door Jannie Kuiper-Wetsteen. Een kunstenaar die zich bezighield met de zogenaamde naïeve schilderkunst. Kuiper maakte het schilderij destijds in opdracht van het bestuur. De werken van Jannie Kuiper hangen over de wereld verspreid, onder andere in Canada en Japan. Verder hangt er werk van haar in het Westfries Museum in Hoorn. Jannie Kuiper is blij te horen dat het schilderij weer terug is in Opmeer.” Daar hoort het tenslotte.” Stelt ze.

Het schilderij is aan burgemeester Van den Hengel in bruikleen gegeven omdat hij als boerenzoon affiniteit heeft met de agrarische sector en omdat de burgemeester van Opmeer altijd nauw betrokken is bij de Landbouwshow. Van den Hengel kijkt nieuwsgierig uit naar de volgende editie en zegt bevoorrecht te zijn dat hij het schilderij dit jaar mag tentoonstellen. Na een gesprek met bestuursleden Staal en Boerma is het voor de nieuwe burgemeester duidelijker geworden wat de Landbouwshow in Opmeer inhoudt. Hij ziet een evenement dat zowel traditioneel als toekomstgericht is en hij hoopt van harte dat het evenement volgend jaar wel doorgang kan vinden. Het schilderij wordt een jaar lang tentoongesteld bij de balie van publieke zaken. Zo kan iedereen die het wil het schilderij bewonderen.