Tijdens de Landbouwshow Opmeer op 5  augustus is ook valkenier en roofvogelspecialist Mart Schrieken aanwezig. Schrieken vertelt gepassioneerd over de roofvogels waarmee hij werkt. Tijdens de demonstratie wordt er gevlogen met verschillende vogels en mogen deze worden teruggeroepen. Er is veel aandacht voor de roofvogels die ook in Nederland voorkomen, de zogeheten inheemse soorten. Waar vind je ze, waar leggen ze hun eieren en welke jachttechnieken gebruiken ze. Denk daarbij aan vogels als de torenvalk, slechtvalk, oehoe, kerkuil, buizerd en havik. Deze vogels kun je elke dag in de vrije natuur tegenkomen. Dan is het extra leuk om er meer van te weten! Tijdens de demonstratie mogen de deelnemers ook zelf een roofvogel op de handschoen houden.