Afgelopen jaren was de Provincie Noord-Holland aanwezig op het Noord-Hollandplein van de Landbouwshow met informatie over provinciegrond en verpachtingen. Ook dit jaar zijn er weer medewerkers van Grondzaken in de Noord-Hollandse stand. Zij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

Tijdelijke pacht
De provincie Noord-Holland is eigenaar van circa 2.200 hectare natuur- en landbouwgrond. Deze grond is tijdelijk in eigendom en wordt uiteindelijk ingezet om diverse provinciale doelen te halen of voor de verkoop. Een deel van de grond is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of ligt in gebieden met een weidevogeldoelstelling. In afwachting van de eindbestemming, geeft de provincie haar gronden tijdelijk in pacht uit.
De provincie hanteert diverse gebruiksvoorwaarden bij de verpachting van de grond. Zo zet de provincie zich samen met haar pachters in voor het halen van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur & biodiversiteit en water.

Interesse in pachtgrond van de provincie Noord-Holland?
De provincie geeft haar grond uit via een openbare inschrijving, tenzij er een uitzondering van toepassing is. De inschrijving vindt jaarlijks plaats in de periode mei tot en met november. De inschrijving wordt aangekondigd via advertenties in lokale en agrarische media. De pachtgrond wordt aangeboden via openbare inschrijving op www.pachtgrond.nu. U kunt op deze website een account aanmaken, waarmee u kunt inschrijven op de gewenste pachtgrond. Ook wordt u via www.pachtgrond.nu op de hoogte gehouden van het actuele aanbod. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de provincie Noord-Holland stand op de Landbouwshow.