Sinds vorig jaar is het mogelijk wanneer je online een toegangsbewijs koopt voor Landbouwshow Opmeer op de eerste maandag van augustus, om daarbij een donatie te doen aan de stichting. Alle donaties bij elkaar werd vorig jaar een heel mooi bedrag en dat wil het bestuur dan ook goed en verantwoord besteden. De keuze is gevallen op nieuwe borden die het, het parkerende verkeer makkelijker moet maken.

Op grote parkeerterreinen waar duizenden auto’s staan is het niet altijd eenvoudig om aan het eind van de dag je auto weer terug te vinden. Dat probeert de organisatie makkelijker te maken door bij alle paden tussen de parkeervakken een afbeelding mee te geven. Uiteraard zijn dat afbeeldingen die te maken hebben met het agrarische leven. U kunt vanaf dit jaar bijvoorbeeld parkeren in het vak ‘koe’ of het vak ‘trekker’, zodat de auto weer makkelijker te lokaliseren is bij vertrek.

Het bestuur van de Landbouwshow dankt iedereen die gedoneerd heeft voor de gulle gift. Voor de organisatie is het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en met de tijd mee te gaan. Met uw steun kunnen we daar in blijven investeren.