Chris Kramer krijgt zilveren speld

Landbouwshow Opmeer is een stichting die werkt zonder winstoogmerk. Daarom is de stichting ook afhankelijk van de vrijwillige inzet van de vele handen van vrijwilligers. Chris Kramer is zo’n vrijwilliger en hij heeft zijn taken meer dan 25 jaar vervuld. Eerst via handbalvereniging Meteoor, de laatste 25 jaar als vrijwilliger rechtstreeks voor de landbouwshow, eerst als verkeersregelaar en later als coördinator voor de kassamedewerkers.

Mensen
Hij heeft het zo lang vol kunnen houden omdat het zo leuk was om met al die mensen die langs de kassa komen om te gaan. De uitdaging die dat met zich meebracht en de verantwoording die hij voor deze taak kreeg van het bestuur waren hem op het lijf geschreven. Daarbij kwam nog dat hij zich serieus genomen voelde door dat bestuur die tips en verbeteringen vanuit de vrijwilligers op pakte. Allemaal redenen voor Chris om al die jaren zijn vakantie te plannen, voor of na de landbouwshow.

Herinneringen
De herinneringen aan de landbouw zijn talloos, maar hij pikt er feilloos enkele uit. Een pondje paling krijgen van een tevreden bezoeker of verstekelingen uit een paardentrailer halen. Hij heeft het beleeft en kan nu in alle rust tijdens de landbouwshow, als bezoeker, zijn verhalen delen met andere bezoekers. Hij heeft uit handen van voorzitter Wim Staal de Zilveren Speld ontvangen voor 25 jaar trouwe dienst. Deze speld geeft hem de gelegenheid om jaarlijks de show, waar hij zo trots op is, te bezoeken.